16 Ιαν 2013

Πυρ, γυνή και θάλασσα!...


Γυναίκα. Το μόνο γήινο πλάσμα από και για το οποίο οφείλεται η "πρόοδος" της ανθρώπινης κοινωνίας τις τελευταίες δεκαετίες. Από τότε που η γυναίκα δηλαδή, βγήκε στην "παραγωγή".
Άνδρες, θέλουμε δεν θέλουμε οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι το τυπικά "ασθενές φύλλο" είναι στην ουσία το "ισχυρό φύλλο"!...


Δεν υπάρχουν σχόλια: